Ng Kwang Ming

Collaborator

Select publications

  1. Avetisyan, Arutyun I., Roy Campbell, Indranil Gupta, Michael Heath, Steve Ko, Gregory R. Ganger, Michael Kozuch, David O'Hallaron, Marcel Kunze, Thomas Kwan, Kevin Lai, Martha Lyons, Dejan Milojicic, Hing Yan Lee, Ng Kwang Ming, Jing-Yuan Luke, Han Namgong, Yeng Chai Soh. "Open Cirrus: A Global Cloud Computing Testbed," IEEE Computer, pp. 35-43, April, 2010. [pdf]